Поддържането на базата данни на уебсайта чиста е от изключителна важност поради нейното пряко влияние върху бързодействието и сигурността на уебсайта. Оптимизираната база данни не само подобрява производителността на уебсайта, но и намалява риска от заплахи за сигурността, като осигурява ефективно управление и по-лесно поддържане на данните.

В някои случаи, след деинсталирането на определен плъгин, остават остатъчни таблици. Това може да бъде проблем, тъй като остатъчните таблици могат да натрупат излишни данни и съответно да уголемят цялостния размер на базата, което може да доведе до натоварване на сървъра.

WP-Optimize ни предоставя възможността да локализираме и премахваме неизползвани таблици в базата.

  1. Инсталираме и активираме WP Optimize.

2. Навигираме до Database менюто на плъгина и избераме Tables.

3. Tables менюто ни предоставя списък с наличните таблици в базата на сайта.

Там ще можете да видим следното:

  • от кой плъгин се използва дадената таблица,
  • дали е инсталиран и активен,
  • размер на таблицата,
  • действието което може да бъде извършено върху нея

Важно!

Преди извършването на промени по базата направете бекъп на сайта.

4. Премахване на неизползваните таблици.

Тук процесът е ясен, премахваме таблиците с Remove опцията.

5. След като сме почистили базата от нежеланите таблици, тестваме сайта за евентуални грешки.